Dung dịch thủy canh 4 giai đoạn dành cho nhà vườn trồng dưa lưới

Dung dịch thủy canh 4 giai đoạn dành cho nhà vườn trồng dưa lưới

394,000₫

Mô tả

Lưu ý: Giá trên website là giá cho nhà vườn với số lượng mua từ 10 gói/loại trở lên.


DD BASE - gói 3kg - 394.000:

Thành phần: 10-24-7-5-3-2 (N-P2O5-K2O-CaO-MgO-S) + Bộ vi lượng Chelate hóa hoàn chỉnh.

Công dụng: DD BASE với hàm lượng lân cao sẽ là công thức dinh dưỡng thủy canh tuyệt vời để phát triển bộ rễ mạnh, khỏe sau khi cây nảy mầm, tạo tiền đề cho cây hút chất dinh dưỡng tốt cho các giai đoạn sau.Cách dùng: Sau cây mọc (nếu trồng trên đất), hoặc sau khi đặt cây con vào rọ trồng thủy canh, bán thủy canh, sử dụng dung dịch BASE. Nồng độ dung dịch tăng dần từ đầu đến khi có 4-5 lá thật (từ 600 – 800 ppm)

1 kg bột thủy canh DD BASE pha với 1000 lít nước sẽ ra 1000 lít dung dịch nồng độ 1000 ppm. 

Cần 600g-800g bột thủy canh DD BASE pha với 1000 lít nước để có 1000 lít dung dịch nồng độ 600-800ppm.


DD START - gói 3kg - 348.000:      

Thành phần:15-5-5-7-3-6 (N-P2O5-K2O-CaO-MgO-S) + Bộ vi lượng Chelate hóa hoàn chỉnh.Công dụng: Dung dịch START có hàm lượng đạm cao, lân và kali thấp giúp cây sinh trưởng mạnh thời kỳ cây con

Cách dùng: Khi cây có 4 - 5 lá, chuẩn bị leo hoặc bò, sử dụng dung dịch START. Nồng độ dung dịch lúc này khoảng 1000-1200 ppm.

1 kg bột thủy canh DD START pha với 1000 lít nước sẽ ra 1000 lít dung dịch nồng độ 1000 ppm. 

Cần 1,2 kg bột thủy canh DD START pha với 1000 lít nước để có 1000 lít dung dịch nồng độ 1200ppm.


DD GROWTH - gói 3kg - 378.000:

Thành phần: 13-5-12-7-3-3 (N-P2O5-K2O-CaO-MgO-S) + Bộ vi lượng Chelate hóa hoàn chỉnh.Công dụng: Dung dịch GROWTH có cấu trúc đạm và kali tương đối cân bằng, hàm lượng lân vừa phải, giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh và sẵn sàng bước vào giai đoạn sinh thực

Cách dùng: Sau cây mọc (nếu trồng trên đất), hoặc Sau khi định quả khoảng 5 ngày chuyển sang dùng GROWTH. Nồng độ dung dịch cần khoảng 1500 – 1700 ppm.

1 kg bột thủy canh DD GROWTH pha với 1000 lít nước sẽ ra 1000 lít dung dịch nồng độ 1000 ppm. 

Cần 1,5-1,7 kg bột thủy canh DD GROWTH pha với 1000 lít nước để có 1000 lít dung dịch nồng độ 1500-1700 ppm.


DD RIPE - gói 3kg - 400.000:        

 Thành phần: 11-2-22-7-3-2 (N-P2O5-K2O-CaO-MgO-S) + Bộ vi lượng Chelate hóa hoàn chỉnh.Công dụng: Dung dịch RIPE có hàm lượng đạm và lân thấp, hàm lượng kali rất cao, giúp cây khỏe mạnh, nuôi quả thật tốt, tạo độ ngọt và mẫu mã quả thật đẹp, tăng hiệu quả thị trường và chất lượng sản phẩm

Cách dùng: Giai đoạn 15 ngày trước thu hoạch chuyển sang dùng RIPE. Nồng độ dung dịch cần khoảng 1600-1800 ppm.

1 kg bột thủy canh DD RIPE pha với 1000 lít nước sẽ ra 1000 lít dung dịch nồng độ 1000 ppm. 

Cần 1,6-1,8 kg bột thủy canh DD RIPE pha với 1000 lít nước để có 1000 lít dung dịch nồng độ 1600-1800 ppm.


Liên hệ để biết thêm chi tiết: 079 282 7799

Sản phẩm khác